Milton Lake

Milton Lake in beautiful northern Saskatchewan

  • Naoto Aoki Photos on facebook!
  •     
Image tags:
http://www.naotoaoki.com/2012/06/milton-lake